Μεταφράσεις

Μεταφράσεις γενικού περιεχομένου

Σας μεταφράζουμε τα δακτυλογραφημένα ελληνικά ή γερμανικά κείμενά σας τα οποία μπορούν να εμπερικλείουν θέματα από: τεχνική, ηλεκτρονική, Software και επίσης κείμενα γενικού περιεχομένου καθώς και τις σελίδες σας στο Internet στις γλώσσες Γερμανική ή Ελληνική.
Τις μεταφράσεις αυτών των κειμένων τις αναλαμβάνουν εμπειρογνώμονες μεταφραστές στην μητρική τους γλώσσα ή συνεργάζονται στενά με τέτοιους.
Όλοι οι συνεργάτες μας εργάζονται με Computer και ειδικά μέσα μετάφρασης.
Όλοι οι μεταφραστές μας που εργάζονται σε μεγάλα έργα, συνεργάζονται μεταξύ τους σε ένα Team.

 Τεχνικές μεταφράσεις

 

 

 


Μεταφράζουμε γρήγορα και υπεύθυνα τα κείμενα των εγχειριδίων, των οδηγιών συνελεύσεων, των φύλλων στοιχείων, των τιμοκαταλόγων κ.λπ. Η ομάδα μας αποτελείται από τους τεχνικά ομοειδείς τεχνικά καταρτισμένους μεταφραστές με τη γνώση σχετικά με τους διαφορετικούς τομείς, όπως σε:

-Μηχανολογία
-Πληροφορική
-Εφαρμογές
-Μηχανική
-Συστήματα θέρμανσης

 

-Μηχανικού ελέγχου
-Αυτοκινητοβιομηχανία
-Εργαλειομηχανές
-Σιδηροδρόμους
 κτλ. 

Οι μεταφραστές μας μεταφράζουν μόνο σε κάθε περίπτωση στις μητρικές γλώσσες τους. Γνωρίζουμε επίσης σε μας το γεγονός ότι σήμερα μια γρήγορη υπηρεσία είναι μέρος της ποιοτικής απαίτησης και προσπαθεί να προσφέρει τις περιόδους που γίνονται δίκαιες οι απαιτήσεις του πελάτη.

Μπορούμε να μεταφράσουμε τα έγγραφά σας άμεσα, εάν δημιουργήθηκαν με ένα συνηθισμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων. Επιπλέον, μεταφράζουν τα κείμενα παραγωγής του εγγράφου ή Fax. Λαμβάνουν τις μεταφράσεις με ταχυδρομείο, fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (eMail).

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.