Ποιότητα και επάρκεια

Διερμηνεία / Εξυπηρέτηση πελατών!

Αξιόπιστα και γρήγορα:

Τεκμηριώσεις και αλληλογραφία !

Γενικές & τεχνικές

μεταφράσεις!

Μεταφράσεις

Γενικές και τεχνικές μεταφράσεις από τους τομείς Μηχανολογία, μηχανικού ελέγχου, Συστήματα θέρμανσης, Αυτοκινητοβιομηχανία, Εργαλειομηχανές, σιδηροδρόμους, Πληροφορική, Εφαρμογών, Μηχανική, Ιατρική και ιστοσελίδων.

Διερμηνεία

Λάβετε με σιγουριά μέρος σε συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια, συμπόσια ή παρόμοιες εκδηλώσεις..

Τεκμηριώσεις

Δημιουργούμε τη γενική και τεχνική τεκμηρίωση σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ εννοιολογικά άρτιο, γλωσσικά ακριβή και γρήγορα. 

Αλληλογραφία

Μετάφραση της αλληλογραφίας σας. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας ώστε να πετύχετε τους στόχους σας! .

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.